Like bằng Token
Mỗi Token một dòng
Nhập Id bài viết của bạn
Hỗ trợ nhiều định dạng Token
Kết quả

Tổng cộng: 0

Thành công: 0

Lỗi: 0

Làm cách nào để tìm Id bài viết muốn tăng like?
Bước 1: Click vào thời gian đăng (biểu tượng thời gian)
Bước 2: Bấm chuột phải, copy link và paste vào ô Tìm ID (bên trái website)
Bước 3: Bấm Tìm ID và copy ID bài viết của bạn