Kiểm tra Token
Mỗi Token một dòng
Xem báo cáo Token phía bên phải
Hỗ trợ nhiều định dạng Token
Kết quả
Token Sống : 0
Token lỗi: 0
Làm cách nào để tìm Id bài viết muốn tăng like?
Bước 1: Click vào thời gian đăng (biểu tượng thời gian)
Bước 2: Bấm chuột phải, copy link và paste vào ô Tìm ID (bên trái website)
Bước 3: Bấm Tìm ID và copy ID bài viết của bạn